Kritische review over bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit is lastig compleet te omvatten. Verschillende onderzoekers uit Zwitserland en van Wageningen U&R schreven niettemin een uitgebreide en kritische review. Ze ontdekten onder meer dat het gehalte organische stof, pH, beschikbaar fosfaat en wateropslag het vaakst werden gebruikt in wetenschappelijke studies. Biologische en biochemische indicatoren werden, hoewel behoorlijk informatief, juist weinig toegepast. Hun review wordt in mei gepubliceerd, maar is nu al online te vinden, op de website van het wetenschappelijke tijdschrift Soil Biology & Biochemistry.

Het artikel is voor iedereen gratis te downloaden.