Voor beleidsmakers

Een gezonde bodem kan helpen tal van beleidsdoelstellingen te bereiken. Meer organische stof zorgt immers voor meer CO2-vastlegging. Een gezonde bodem houdt bovendien meer mineralen vast, wat voor minder uitspoeling zorgt. 

Maar wat is een gezonde bodem precies? Welke indicatoren zijn nodig om een gezonde bodem te herkennen? En hoe kan beleid de bodem beter maken? De onderzoeksgroepen die bij het Centrum voor Bodemecologie zijn aangesloten werken vaak aan studies die relevant zijn voor beleidsmakers. Sommige groepen doen dat als onderdeel van vooral fundamentele studiestudies. Andere aangesloten groepen werken ook direct aan beleidsondersteunend onderzoek. 

Meedenken

Het Centrum voor Bodemecologie wordt regeregeld gevraagd om mee te denken over vraagstukken waarin de bodem direct of indirect een belangrijke rol speelt. Zo denken wij, of de onderzoeksgroepen zelf, geregeld mee met beleidsmakers van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. 

Ook leverde het Centrum voor Bodemecologie een bijdrage aan het opstellen van de Nationale Wetenschapsagenda. Zo dachten we mee aan de onderzoeksvraag ‘Hoe kunnen wij agroproductie­systemen verduurzamen in relatie tot de wereldwijd toenemende vraag naar gezond en veilig voedsel?’. 

Manifest

Soms gaan we ook direct met betrokken om tafel. Zo werkte het Centrum voor Bodemecologie mee aan het Manifest Organische Stof. Hierin hebben we samen met landbouworganisaties als LTO Nederland en natuurorganisaties als Natuurmonumenten voorstellen gemaakt over hoe de nitraatwetgeving kan worden aangepast om het gehalte organische stof te laten groeien. 

Publicaties en symposia

Daarnaast brengen de aangesloten groepen bijvoorbeeld in kaart hoe microben de uitstoot van broeikasgassen of de uitspoeling van mineralen beïnvloeden. De resultaten van deze studies worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, maar deels ook in rapporten en vaktijdschriften. Via symposia gaan we ook direct met beleidsmakers in gesprek. 

Zoek wetenschappelijke publicaties: 

Wetenschappelijke publicaties WUR

Wetenschappelijke publicaties NIOO-KNAW

Greep uit het beleidsondersteunend onderzoek van WUR 

Doen: 

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws 

Neem contact op 

Onderzoeksthema’s waar aangesloten groepen nu aan werken 

Koolstoflandbouw: CO2 vastleggen en tegelijkertijd de bodem verbeteren 

Uitspoeling en afspoeling van mineralen 

Deltaplan Biodiversiteit 

Natuurherstel door bodemtransplantatie